Home Biyografi

Biyografi

by admin

Mona Aykul ; Türk Alman Üniversitesi’nde Almanca Öğretim Görevlisi olarak

çalışmaktadır ve eş zamanlı olarak Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans bölümünde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Almanya’da doğup büyümüş ve ortaöğretim öğrenimi orada tamamlamıştır, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünde tamamladıktan sonra , Yıldız Teknik Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetiminde Yüksek Lisansını tamamlamış ve çeşitli vakıf okullarında  Almanca Öğretmeni olarak çalışmıştır. Çalıştığı kurumlarda özellikle eğitim teknolojileri ve Avrupa Birliği projeleri alanında aktif çalışmıştır.  Almanya’da aldığı eğitimlerle eğitim teknolojileri alanında uzmanlık sertifikasının yanı sıra

Google for Education tarafından verilen Google Certified Educator Level I-II, Common Sense Educator, Flipped Learning Global Initiative  tarafından Flipped Learning 3.0Certification I-II, Higher Ed ve Master Class Facilitator olmak uluslararası kurumlardan aldığı sertifikalara sahiptir.

Aynı zamanda  geleceğin mesleklerine ve eğitim sistemlerine günümüzde çözümler arayan bir eğitimci olup, globalleşen dünyada teknoloji ile özellikle yeni neslin doğru bir strateji geliştirmesi için uzman ve danışman olarak çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Şuanda Avrupa Birliği’nin Sivil Toplum Diyaloğu Programı tarafından fonlanan ve Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından yürütülen ,,Dialingua-Erken ve Genç Yaşta Yabancı Diller Öğrenimi için Yeni Metodlar’’ projesinin koordinatörlüğünü yapmakta. Gamfed Türkiye Temsilcisi olup Gamification-Oyunlaştırma konusunda konferans düzenlemekte ve BAUSEM’de Eğitimde Oyunlaştırma programında eğitmen olarak yer almaktadır. Eğitim sektörünün özellikle özel sektörlerle birlikte hareket etmesi gerektiğine inandığı için Marketing MeetUp gibi konferansların da komitelerinde yer almıştır.

Almanya’da Yükseköğrenim Dijitalleşme Forumuna üye olup yükseköğrenimde dijitalleşme alanında çalışmalar çerçevesinde kendi derslerinde geliştirdiği yöntemleri Almanya’daki öğretim üyeleriyle konuşmacı olarak yer almıştır ve Almanya’nın en önemli eğitim teknolojileri konferanslarında konuşmacı olarak yer almıştır. Halen Türkiye ile Almanya’da düzenli aralıklarla eğitimcilerle alandaki deneyimlerini paylaşmak üzere konferanslara konuşmacı olarak katılmakta ve eğitim seminerleri düzenlemektedir. İki kültürdeki dijital gelişmeleri yakından takip etmenin heyecanını ve bilgisini harmanlamanın özellikle kültürlerarası iletişim açısından çok önemli bir nokta olarak görmektedir. Yılda 1000 e yakın eğitimci ile çalışma fırsatının yanı sıra kamusal ve kurumsal alanda da dijital dönüşümler için eğitim tasarımcısı ve akademik danışman olarak çalışmaktadır.

Dijital dönüşümün önemini on yıl önce ortaöğretim kurumlarında çalıştığı zamanlarda fark etmeye başlamasıyla geleneksel yöntemlerin Y ve Z kuşağı öğrencilerin öğrenme deneyimlerine uygun olmadığını anlamasına sebep olmuştur ve bu yüzden eğitim teknolojileri alanına yönelmiştir. Ancak var olan eğitim sistemi yenilikçi eğitim teknolojileri entegrasyonu için belirli bir standartta ve sisteme sahip değildi ve bu konuyu kendisine dert etmeye başlayınca, çözüm yollarını aramaya başlamıştır. Bu sebepten önce akademik boyutta kendisini geliştirerek Eğitim Teknolojileri konusunda yeniden yüksek lisans eğitimi almaya başlamıştır, uluslararası kurumlardan eğitimler alarak eğitmen olmuştur. Bu süreçte edindiği bilgileriyle alandaki uygulamalar ile edindiği deneyimlerini başka öğretmenlerle paylaşmak için altı yıldır Eğitim seminerlerinde ve konferanslarda eğitmen ve konuşmacı olarak Eğitimde Dijitalleşme için çözümler ve fikirler yaratmaya çalışmıştır. Daha sonra özellikle dijital araçların derslere dahil edilirken bir eğitim tasarımına ihtiyaç duyduğunu tespit ederek, dijital araçlarla proje tabanlı eğitim yöntemi konusunda bilgisini geliştirmeye başlamıştır.

Sürdürülebilir ve kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşmesi için 21.yüzyıl becerilerine uygun ders tasarımları uygulayarak öğrenenlerin sadece bir dili değil hayatı da keşfetmesini amaçlamaktadır. Ders tasarımlarında iletişim becerisi, eleştirel düşünme, işbirlikçi çalışma ve yaratıcılık konusunda öğrencilerin teknolojinin imkanlarından bilinçli olarak yararlanan bireyler olması konusunda üreten ve öz güvenli bireyler yetiştirmeye çalışıyor. Eğitimde dijitalleşmenin sadece sınıf ve ders ile sınırlı olmadığına ve ömür boyu öğrenme felsefesine de katkı sağladığına inanmaktadır.

Bu doğrultuda yüksek lisans tezinde proje temelli öğrenme yaklaşımı ile tersyüz sınıf modelini birleştiren yeni bir model üzerinde çalışmıştır. Youtube vb sosyal medyayı uygulamalarını derslerine entegre ederek, öğrencilerinin derslerde geliştirdiği projelerin hayatın içinden ve hayata dokunan çalışmalara dönüşmesi için bu süreçte öğrenmesine katkı sağlaması adına üniversitede çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmaların  etkisini bilimsel olarak ölçerek alana katkı sağlamanın yanı sıra öğrencilerinin geleceğin mesleklerine uygun becerilerin de geliştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Geleceğin en önemli becerilerinden birinin de öğrenmeyi öğrenmek olduğu kadar teknolojik gelişmelere uyum sağlamak olduğuna inanıyor, artık sınıflarda öğretmenlerin merkezde olmaması gerektiğine ve bir rehber olarak öğrencilere yol gösteren kişi olması gerektiğini düşündüğü için öğrenci merkezli yöntemlerle geliştirmeye odaklanıyor. Bunu yaparken de özellikle dijitalleşen dünyada medya okur yazarlığı ve gelecekteki iş dünyasının taleplerine cevap verebilecek düzeyde bilgiye erişebilen gençlerin dijitalleşmenin yanı sıra sosyal becerilerine de önem vermekte ve proje bazlı çalışmalar ile çeşitli dernekler ve sosyal girişimler ile işbirliği yapmaktadır.

Yabancı dil eğitiminde aktif öğrenme ile sürdürülebilir bir eğitim modeli geliştirme hedefiyle ve yenilikçi yöntemleri takip etmek amacıyla Türkiye ve Almanya’da bilimsel çalışmalar yürütmektedir.

Kendisini ömür boyu öğrenen olarak tanımlayan Mona Aykul, deneyimlerini başka eğitimciler ile  paylaşmak üzere ulusal  ve uluslararası konferanslarda ve sempozyumlarda  ‘‘Dijital araçlarla desteklenmiş Proje Bazlı Öğrenme’’,‘ Eğitimde dijital dönüşüm’’ ‘’eğitim tasarımı’’ ve ‘’Eğitimde Oyunlaştırma’’ konularında  çalıştaylar ve seminerler sunmaktadır.

Youtube:  https://bit.ly/2OLU9OT

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/monaaykul/

Twitter: https://twitter.com/mona_aykul

Mona Aykul ; Türk Alman Üniversitesi’nde Almanca Öğretim Görevlisi olarak

çalışmaktadır ve eş zamanlı olarak Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans bölümünde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Almanya’da doğup büyümüş ve ortaöğretim öğrenimi orada tamamlamıştır, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünde tamamladıktan sonra , Yıldız Teknik Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetiminde Yüksek Lisansını tamamlamış ve çeşitli vakıf okullarında  Almanca Öğretmeni olarak çalışmıştır. Çalıştığı kurumlarda özellikle eğitim teknolojileri ve Avrupa Birliği projeleri alanında aktif çalışmıştır.  Almanya’da aldığı eğitimlerle eğitim teknolojileri alanında uzmanlık sertifikasının yanı sıra

Google for Education tarafından verilen Google Certified Educator Level I-II, Common Sense Educator, Flipped Learning Global Initiative  tarafından Flipped Learning 3.0Certification I-II, Higher Ed ve Master Class Facilitator olmak uluslararası kurumlardan aldığı sertifikalara sahiptir.

Aynı zamanda  geleceğin mesleklerine ve eğitim sistemlerine günümüzde çözümler arayan bir eğitimci olup, globalleşen dünyada teknoloji ile özellikle yeni neslin doğru bir strateji geliştirmesi için uzman ve danışman olarak çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Şuanda Avrupa Birliği’nin Sivil Toplum Diyaloğu Programı tarafından fonlanan ve Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından yürütülen ,,Dialingua-Erken ve Genç Yaşta Yabancı Diller Öğrenimi için Yeni Metodlar’’ projesinin koordinatörlüğünü yapmakta. Gamfed Türkiye Temsilcisi olup Gamification-Oyunlaştırma konusunda konferans düzenlemekte ve BAUSEM’de Eğitimde Oyunlaştırma programında eğitmen olarak yer almaktadır. Eğitim sektörünün özellikle özel sektörlerle birlikte hareket etmesi gerektiğine inandığı için Marketing MeetUp gibi konferansların da komitelerinde yer almıştır.

Almanya’da Yükseköğrenim Dijitalleşme Forumuna üye olup yükseköğrenimde dijitalleşme alanında çalışmalar çerçevesinde kendi derslerinde geliştirdiği yöntemleri Almanya’daki öğretim üyeleriyle konuşmacı olarak yer almıştır ve Almanya’nın en önemli eğitim teknolojileri konferanslarında konuşmacı olarak yer almıştır. Halen Türkiye ile Almanya’da düzenli aralıklarla eğitimcilerle alandaki deneyimlerini paylaşmak üzere konferanslara konuşmacı olarak katılmakta ve eğitim seminerleri düzenlemektedir. İki kültürdeki dijital gelişmeleri yakından takip etmenin heyecanını ve bilgisini harmanlamanın özellikle kültürlerarası iletişim açısından çok önemli bir nokta olarak görmektedir. Yılda 1000 e yakın eğitimci ile çalışma fırsatının yanı sıra kamusal ve kurumsal alanda da dijital dönüşümler için eğitim tasarımcısı ve akademik danışman olarak çalışmaktadır.

Dijital dönüşümün önemini on yıl önce ortaöğretim kurumlarında çalıştığı zamanlarda fark etmeye başlamasıyla geleneksel yöntemlerin Y ve Z kuşağı öğrencilerin öğrenme deneyimlerine uygun olmadığını anlamasına sebep olmuştur ve bu yüzden eğitim teknolojileri alanına yönelmiştir. Ancak var olan eğitim sistemi yenilikçi eğitim teknolojileri entegrasyonu için belirli bir standartta ve sisteme sahip değildi ve bu konuyu kendisine dert etmeye başlayınca, çözüm yollarını aramaya başlamıştır. Bu sebepten önce akademik boyutta kendisini geliştirerek Eğitim Teknolojileri konusunda yeniden yüksek lisans eğitimi almaya başlamıştır, uluslararası kurumlardan eğitimler alarak eğitmen olmuştur. Bu süreçte edindiği bilgileriyle alandaki uygulamalar ile edindiği deneyimlerini başka öğretmenlerle paylaşmak için altı yıldır Eğitim seminerlerinde ve konferanslarda eğitmen ve konuşmacı olarak Eğitimde Dijitalleşme için çözümler ve fikirler yaratmaya çalışmıştır. Daha sonra özellikle dijital araçların derslere dahil edilirken bir eğitim tasarımına ihtiyaç duyduğunu tespit ederek, dijital araçlarla proje tabanlı eğitim yöntemi konusunda bilgisini geliştirmeye başlamıştır.

Sürdürülebilir ve kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşmesi için 21.yüzyıl becerilerine uygun ders tasarımları uygulayarak öğrenenlerin sadece bir dili değil hayatı da keşfetmesini amaçlamaktadır. Ders tasarımlarında iletişim becerisi, eleştirel düşünme, işbirlikçi çalışma ve yaratıcılık konusunda öğrencilerin teknolojinin imkanlarından bilinçli olarak yararlanan bireyler olması konusunda üreten ve öz güvenli bireyler yetiştirmeye çalışıyor. Eğitimde dijitalleşmenin sadece sınıf ve ders ile sınırlı olmadığına ve ömür boyu öğrenme felsefesine de katkı sağladığına inanmaktadır.

Bu doğrultuda yüksek lisans tezinde proje temelli öğrenme yaklaşımı ile tersyüz sınıf modelini birleştiren yeni bir model üzerinde çalışmıştır. Youtube vb sosyal medyayı uygulamalarını derslerine entegre ederek, öğrencilerinin derslerde geliştirdiği projelerin hayatın içinden ve hayata dokunan çalışmalara dönüşmesi için bu süreçte öğrenmesine katkı sağlaması adına üniversitede çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmaların  etkisini bilimsel olarak ölçerek alana katkı sağlamanın yanı sıra öğrencilerinin geleceğin mesleklerine uygun becerilerin de geliştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Geleceğin en önemli becerilerinden birinin de öğrenmeyi öğrenmek olduğu kadar teknolojik gelişmelere uyum sağlamak olduğuna inanıyor, artık sınıflarda öğretmenlerin merkezde olmaması gerektiğine ve bir rehber olarak öğrencilere yol gösteren kişi olması gerektiğini düşündüğü için öğrenci merkezli yöntemlerle geliştirmeye odaklanıyor. Bunu yaparken de özellikle dijitalleşen dünyada medya okur yazarlığı ve gelecekteki iş dünyasının taleplerine cevap verebilecek düzeyde bilgiye erişebilen gençlerin dijitalleşmenin yanı sıra sosyal becerilerine de önem vermekte ve proje bazlı çalışmalar ile çeşitli dernekler ve sosyal girişimler ile işbirliği yapmaktadır.

Yabancı dil eğitiminde aktif öğrenme ile sürdürülebilir bir eğitim modeli geliştirme hedefiyle ve yenilikçi yöntemleri takip etmek amacıyla Türkiye ve Almanya’da bilimsel çalışmalar yürütmektedir.

Kendisini ömür boyu öğrenen olarak tanımlayan Mona Aykul, deneyimlerini başka eğitimciler ile  paylaşmak üzere ulusal  ve uluslararası konferanslarda ve sempozyumlarda  ‘‘Dijital araçlarla desteklenmiş Proje Bazlı Öğrenme’’,‘ Eğitimde dijital dönüşüm’’ ‘’eğitim tasarımı’’ ve ‘’Eğitimde Oyunlaştırma’’ konularında  çalıştaylar ve seminerler sunmaktadır.

Youtube:  https://bit.ly/2OLU9OT

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/monaaykul/

Twitter: https://twitter.com/mona_aykul

Facebook: https://www.facebook.com/mona.altundemir.7